Miljö

Idag är vattenmaskiner en allt vanligare syn på kontor och restauranger och det växer nästan explosionsartat just nu. Idag har en vattenmaskin kopplad till det befintliga vattennätet blivit ett naturligt komplement till företagets kaffemaskin och är ett aktivt val för företag att ta ställning för miljön & miljövatten.

Varje gång en vattenautomaten nyttjas bidrar man till att det sker mindre transporter och mindre tillverkningen av plastflaskor som båda orsakar onödiga koldioxidutsläpp. Med en vattenautomat på företaget behövs inga onödiga transporter och förvaring av drickabackar. Inga långa transporter av färdiga pet- eller flaskvatten som är tappat både dagar, veckor eller kanske månader innan förbrukning. Dessutom till en bråkdel av priset som färdig buteljerat vatten kostar.

En vattenautomat kopplad på det befintliga vattennätet kombinerar kranvattnets enkelhet, närhet och miljöfördelar med flaskvattnets rena och goda smak. Allt fler företag väljer också att bli kranmärkta idag. Det betyder kort och gott att man helt väljer bort köpt petflaskevatten och annat färdigbuteljerat vatten.

jordglob-vattenskal-hander

Men vad betyder det egentligen att ett företag är kranmärkt?

kranmarkt-logotyp

Att bli kranmärkt betyder att man aktivt väljer kranvatten framför annat färdigbuteljerat vatten. Det är i sig ingen certifiering utan man ansvarar själv för att det efterlevs. Det är vidare en nationell hållbarhetsmärkning på initiativ av branchorganisationen Svenskt Vatten. Det betyder inte att enskilda medarbetare inte får dricka köpt flaskvatten men det är viktigt att man som företag informerar sina anställda om att det finns alternativ. Att bli ett kranmärkt företag är något att vara stolt över. Då blir man också ett föredöme för andra verksamheter som ämnar ta ett steg för en hållbar framtid.

Även om många företag fortfarande köper in stora mängder vattenflaskor av olika slag så blir de allt färre för varje dag. Att som ett modernt företag ta ställning mot den onödiga plastkonsumtionen i samhället och installera en vattenmaskin på företaget gör i längden en betydande skillnad; för klimatet, för dina medarbetare och för företagsekonomin.

Läs mer på kranmarkt.se